ติดต่อเต็นท์

ชินลาภยนตรการ

94/5 หมู่ 3 ตำบลพลายชุมพล

อ.เมือง จ.พิษณุโลก

082-4089245 คุณ   คณากร